O výrobě

Keramika pálená dřevem

Při pálení ohněm se povrch výrobku zbarvuje nestejnoměrně a hlíny i glazury působí živějším a bohatším dojmem a energií, než při výpalu v elektrické peci. Je to z důvodu přímého působení plamene, popela a hlavně atmosféry v peci – tzv. redukční. Jedná se o prostředí, ve kterém z důvodu absence volného kyslíku dochází k barevným změnám v glazurách i hlínách. Výpal dřevem dovoluje ovlivňovat celý proces pálení a tudíž i konečný vzhled glazur. Ovšem jen do určité míry. Výsledek není nikdy zaručen už jen proto, že do procesu vstupuje mnoho činitelů např. prostředí v peci, délka výpalu, naložení pece, druh i kvalita použitého dřeva i  počasí. Právě pestrost povrchů glazur a barev vykouzlených ohněm a redukční atmosférou v peci je důvod, proč řada keramiků opět využívá ke své tvorbě pece na dřevo, i když je výpal dřevem nesrovnatelně pracnější a namáhavější. V pecích otápěných dřevem se také zpravidla pálí na vyšší teploty než v pecích elektrických.

Technologický postup výroby

Cesta každého kusu keramiky začíná ručním vytáčením na hrnčířském kruhu. Používám různé druhy kameninových hmot na vysoký žár, i vlastnoručně namíchané směsi hlín. Po částečném zatuhnutí se nádoby zespodu obtáčí, tzn. dolaďuje se tvar a odstraňuje se přebytečná hlína z okolí dna, „soustruží“ se tvar víček, lepí se např. ucha, nebo hubičky u konvic. Po vyschnutí střepu probíhá tzv. engobování – nanášení engoby (hlinky) stětcem, či namáčením a poléváním, posléze i plastické zdobení hlinkou gumovým balonkem – tzv. kukačkou. Touto technikou jsem se začala zabývat v Levíně, kde jsem objevila historickou levínskou keramiku ze 17. a 18. století, kterou se ve své tvorbě inspiruji.

Po úplném vyschnutí se výrobky pálí (tzv. přežahují) v elektrické peci na 960 °C. Pak se opatřují glazurami, které si sama míchám ze základných keramických surovin. Na závěr se pak výrobky vypálí v peci na dřevo, na teplotu 1250–1350 °C, což zaručuje jejich mechanickou odolnost a nepropustnost. Tomu předchází pečlivé nakládání nádob do pece, podle druhu hlíny i glazury, aby každá zaujímala co nejoptimálnější místo. Trvá to pak další 2 dny, než pec konečně zchladne a je možné s nedočkavostí nahlédnout dovnitř a zhodnotit plody své práce a usilí.