podbrdská keramika

keramická dílna „U Šimůnků“ v Klínci u Štěchovic

Na začátku byl černobílý válečný úvodník z roku 1944 o výrobě keramiky v malé manufakturce v Klínci u Štěchovic, který se mi dostal náhodně do rukou. Jelikož v Klínci tvořím a určitým způsobem navazuji na zdejší keramickou výrobu, byl to podnět pro to, zjistit něco více o této dílně.

Nečekala jsem velká překvapení – klasický sortiment těchto dílniček je běžně známý – hrnce, sádláky, pekáče… ale i malované kusy, o kterých jsem měla představu, že měly kobaltový dekor, podobný Štěchovické keramice. To jsem se však docela mýlila…

První cesta vedla za místní paní, dcerou hrnčíře pana Josefa Šimůnka. Tam jsem také poprvé viděla ukázky zdejší malované keramiky, které mě překvapily svou originalitou a začala jsem pátrat dál. Sešla jsem se s dalšími pamětníky, jejich prostřednictvím objevila fotky,  další dosud zachované kusy. Z původního nápadu napsat malý článek do místních novin se zrodil záměr vydat brožurku s barevnými fotografiemi a veškerými informacemi, které se mi o této dílně ,,U Šimůnků „ podařilo zjistit.

Jak daleko do historie sahá minulost objektu hrnčírny v Klínci nám není úplně známo.   Zatím  nejstarší, námi nalezený dokument svědčí o tom, že objekt byl hrnčírnou již okolo roku 1800. Ve zmíněném  filmovém dokumentu se ale hovoří, že dílna navazuje na místní hrnčířskou tradici keramické dílny staré přes 300 let .

Čeká nás tedy ještě spousta objevování v archivu.

Pan A. Šimůnek / *1877/ a zaměstnanci dílny

V roce 1871 si hrnčírnu v Klínci pronajal a následně odkoupil od manželů Žáčkových, /což byli také hrnčíři,viz:http://www.mezoun.cz/historie-obce/mezounske-hrncirny.html/, hrnčíř Antonín Šimůnek z Davle. Řemeslo pak převzal jeho syn Antonín Šimůnek  /1877 – 1952 / a  posléze vnuk, Josef Šimůnek  /1908-1989 /. Tito hrnčíři byly uznávanými profesionály a vyráběli keramiku stejnou technologií jako  bratři Davidové z blízkých Štěchovic. Jednalo se  o měkkou kameninu, tzv. bělninu, která se pálila v kasselské peci na teplotu okolo 1200 C. Pan Josef Šimůnek měl ve své dílně  3 kruhy a zaměstnával cca 10  lidí. Během válečných let  byla dílna již zpoloautomatizovaná, část sortimentu určená k dekorování, jako byly např. džbány a vázy se točila na kruhu, nádobí denní potřeby se zatáčelo do forem. Kromě klasického šlemovaného nádobí na vaření se tedy vyráběla dekorativní keramika malovaná podglazurními barvami na bílé nástřepí, přeglazovaná transparentní glazurou.

Výrazný styl tato keramika dostala, když kolem roku 1935 začali Šimůnkové spolupracovat s akademickým malířem Zdislavem Hercíkem , který studoval malířství na akademii v Praze u prof. Pirnera a později i v Budapešti. Tento bohémský malíř se věnoval malbě keramiky již předtím v dílnách v Kostelci nad Černými lesy , v Praze, Slavkově, v Hamru u Třeboně i jinde. Zde v Klínci maloval keramiku s přestávkami celkem 10 let a našel tu i žáka, pana Zdeňka Hrubého, který ač neměl žádné předchozí výtvarné vzdělání, velice záhy se pod jeho vedením vyučil v malování keramiky. Tito dva tak tvořili originální kusy, nejlepší paradoxně za války, kdy malovali třeba i tropické ryby, slony, palmy, hrady, nejčastěji to však byly květinové motivy typického rukopisu, které jakoby vycházely ze starých cibulákových vzorů.

J.Šimůnek a Z. Hrubý / v pravo /

Tato dílna velmi prosperovala, účastnila se tradičních předválečných trhů na Kampě, dodávala zboží po celé republice i do zahraničí , provozovala prodejnu v Praze na Vinohradech . Kolem roku 1950 byla dílna panu Šimůnkovi zabrána, krátce zde pokračovala výroba pod vedením někoho jiného, brzy se však zavřela úplně. Pan Šimůnek šel pracovat do rudných dolů do Mníšku pod Brdy, poté se živil i jako dělník na stavbách. Později našel místo jako točíř v podniku Dílo na Kampě, kam dojížděl za prací do svých 75 let, jelikož mu jako živnostníkovi nebyl přiznán důchod  náležité výše. Zemřel v roce 1989 ve věku 81 let, krátce po tom, co se dozvěděl o pádu režimu.

Zdislav Hercík v roce 1947 opustil Klínec a usadil se v Levíně u Litoměřic, kde se pokoušel oživit zdejší tradici keramického řemesla, hlavně se zasloužil o znovuzrození tzv. “ levínské engoby “  a díky jeho průzkumům dějin levínského hrnčířství má Litoměřické muzeum materiály o vývoji temnější keramické výroby.  Věnoval se také modelování hliněných figurek, hlavně žertovných zvířátek. Zemřel v roce 1968 v Litoměřicích ve věku 75 let.

Pan Zděněk Hrubý se věnoval malování keramiky do roku 1950, poté pracoval jako úředník. Zemřel  náhle v roce 1979 ve věku 63 let.

Pracovníci dílny okolo r. 1942

Prostřednictvím místních občanů a inzerátů v okolních obcích se nám podařilo zdokumentovat a nafotit již kolem 150 kusů dochované keramiky. Musím říci, že každý kus je originál a tato keramika nás dosud nepřestala překvapovat dalším novým dekorem či barevným provedením. Tento článek je zatím jen ochutnávka, možnost podělit se o radost z této nádherné keramiky. Zda se podaří uskutečnit záměr vydat plánovanou obrazovou publikaci, záleží především na financích a na rozsahu sesbíraného materiálu. Dále je to výzva pro Vás, pokud máte tuto keramiku doma, na chatě, půdě, velice rádi ji nafotíme pro náš projekt, nebo vykoupíme pro plánovanou expozici v naší dílně. Jedná se především o závěsné talíře, vázy, džbánky, vše je většinou signované – Hercík, Hrubý, nebo zespodu iniciálami Z.H., často i s datací.

Od jara 2011 se s Ivanou Švarcovou zabýváme výrobou volných replik této nádherné keramiky, nyní již zcela tradiční technologií v peci otápěné dřevem. O našich začátcích, vychytávání technologie a počátečním pálení v elektrické peci se můžete dočíst  zde.  Aktuálně naši keramiku uvidíte  a můžete zakoupit na www.fler.cz/podbrdska-keramika/ , nebo sledujte aktuality na http://www.facebook.com/podbrdskakeramika , nebo přímo na novém webu Podbrdské keramiky : www.podbrdskakeramika.cz .

Od roku 2016 funguje  i nový web www.levinskakeramika.cz , který mapuje naše minulé i současné aktivity v Levíně u Uštěka, ve starobylé hrnčírně čp. 10, kde tvořil a žil ak. mal Zdislav Hercík. Zachycuje i náš příběh – kterak jsme se na Levín dostaly a informuje o akcích, které tam pořádáme. Aktuality můžete sledovat i na fb stránce Levínské keramiky : zde.